Proef om een plantendek op te zetten -> Lees meer

In het najaar van 2019 werd in samenwerking met de lokale actiegroep Nov’Ardenne lanceolate plantain als bodembedekker geplant op een perceel dat bestemd was voor de Nordmann-beplanting in het voorjaar van 2020. Het doel van deze zaaiing is om onkruid zoveel mogelijk te beperken en zo het gebruik van fytosanitaire producten te vermijden. Na enkele weken zagen we dat de weegbree goed ingeburgerd en ontwikkeld was, wat een goed voorteken is voor de voortzetting van de proef. In de loop van de maand maart werden de jonge dennenzaailingen geplant. Als de proef slaagt, zullen deze bomen tijdens hun levenscyclus niet de schaduw van een bestrijdingsmiddel zien.