DUURZAAM BEHEER

Voor Greencap betekent duurzaamheid het waarborgen van de duurzaamheid van het land dat we bewerken. We weten dat wat we nu doen in de toekomst effect zal hebben. Het gaat er dus om de best mogelijke beslissingen te nemen om te genieten van wat de aarde en de natuur te bieden hebben en om ons succes op lange termijn te verzekeren door ze te respecteren.

In het kader van dit duurzame beheer streeft Greencap er voortdurend naar om haar werkmethoden te verbeteren en op een beredeneerde manier te handelen.

Hier zijn enkele concrete acties:

Analyse en optimalisatie van de input

De noodzakelijke fytosanitaire behandelingen en aanpassingen aan onze land- en tuinbouwgewassen worden op een beredeneerde manier toegepast. We maken gebruik van moderne technieken die ons in staat stellen om onze sproei- en applicatie met grote precisie te controleren met behulp van microdoseringen.

Nestkasten

De installatie van nestkastjes maakt het mogelijk om het gebrek aan natuurlijke habitats voor de vogels te compenseren (kerstboomplantages zijn bovendien bevoorrechte habitats voor bepaalde soorten vogels die bijna waren verdwenen). De aanwezigheid van veel vogels van verschillende soorten draagt ook bij aan de natuurlijke regulering van insectenpopulaties, waarvan sommige schadelijk zijn voor onze gewassen.

 

Natuurlijke hagen

De aanleg van natuurlijke hagen in de sparrenpercelen heeft verschillende doelstellingen. In de eerste plaats helpt de haag de biodiversiteit te bevorderen, de bodemerosie te beperken en elementen van het rurale landschap in stand te houden. Voor Greencap zijn ze vooral een manier om populaties vogels en hulpinsecten, natuurlijke predatoren van kerstboomplagen, te beschutten en te fixeren.

 

De “Green Tree” bomen

In Bretagne en in België worden verschillende van onze percelen beheerd zonder pesticiden. Jaar na jaar experimenteren we met nieuwe methodes voor het onderhoud van de gewassen: mechanisch wieden, begrazing… De lange productiecyclus laat ons nog niet toe om alle lessen te trekken uit deze experimenten, noch om deze productiemethodes te veralgemenen. We weten nog niet of we in staat zullen zijn om een boom van voldoende kwaliteit te produceren voor de marktvraag. We blijven echter in deze richting investeren.

 

In het beheer van het dagelijkse leven neemt Greencap ook hier actie, of het nu gaat om afvalsortering, maximale vermindering van niet-afbreekbare of herbruikbare verpakkingen, waterbeheer, maximale vermindering van het aantal verplaatsingen, het gebruik van zonnepanelen of andere kleine, eenvoudige gebaren, we zijn zeer attent voor onze voetafdruk.

Ons engagement voor duurzame praktijken komt ook tot uiting in onze verschillende certificeringen.

CERTIFICATIE

Onze onderneming, die belangrijk is in haar sector, blijft een kleine KMO. We hebben op dit moment geen ISO-achtige kwaliteitsaanpak in ons bedrijf, maar we zijn op verschillende niveaus gecertificeerd voor onze productie:

MPS-ABC:

We zijn al meer dan tien jaar lid van het MPS-label, wat de impact van onze activiteiten op het milieu aantoont. Door maandelijks ons verbruik van inputs (energie, meststoffen, fytosanitaire producten, enz.) en onze afvalbeheersmethode te registreren, kent MPS een kwalificatie toe (A+ is de hoogste). De relevantie van de registraties wordt geverifieerd door middel van regelmatige audits die door MPS-agenten worden uitgevoerd. De verkregen score maakt het mogelijk om de duurzaamheid van de productie te bepalen en stelt ons in staat om onze productiemethoden aan te passen om deze duurzaamheid voortdurend te verbeteren. Onze twee sites hebben momenteel een A+-status.

 

 

Plante Bleue :

Dit is de Franse nationale referentiecertificering die officieel garandeert dat de planten op een milieuverantwoorde manier zijn geproduceerd door gecertificeerde tuinbouw- of boomkwekerijbedrijven. Daarbij houden we ons aan nauwkeurige specificaties, gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, met betrekking tot gewasbescherming, bemesting, water- en afvalbeheer, biodiversiteit en milieu, sociale en maatschappelijke regels. De Franse vestiging van Greencap is momenteel gecertificeerd Plante Bleue Level 2 (certificering van goede productiepraktijken). Het doel is het verkrijgen van een Level 3-certificering (Hoge Milieuwaarde), maar op dit moment zijn er een aantal specifieke kenmerken die dit in de weg staan.

Label Rouge :

Wij zijn sinds 2017 Label Rouge gecertificeerde producenten van kerstbomen en wij zijn een van de producenten achter dit label, waar we sinds 2012 aan werken. De specificaties van Label Rouge omvatten een hele reeks productiemethoden die de superieure kwaliteit van onze producten garanderen. We hebben ervoor gekozen om bijna al onze productie in aanmerking te laten komen voor het label, wat een strikte registratie van al onze praktijken gedurende de hele productiecyclus impliceert. Aangezien de producten van Label Rouge het resultaat zijn van een eindsortering, vertegenwoordigen ze uiteindelijk slechts een deel van ons assortiment, maar de totaliteit van onze productie zal de specificaties hebben gerespecteerd. Ook hier worden audits uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.

 

BELGISCHE EN FRANSE DENNENVERENIGINGEN

Zowel in België als in Frankrijk zijn we actief betrokken bij onze collega’s binnen de verenigingen die de UAP (Union Ardennaise des Pépiniéristes) en de AFSNN (Association Française du Sapin de Noël Naturel) zijn. Deze twee entiteiten vertegenwoordigen ons beroep bij verschillende instanties en hebben zowel een technische als een communicatieve rol rond de natuurlijke kerstboom.